Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KľačanyHľadať
 
 

Demografia obce

Základná charakteristika obce KĽAČANY

 

Geografické údaje

Geografická poloha obce: okres Hlohovec, mikroregión Vážska vodná cesta
Susedné mestá a obce: Hlohovec, Pastuchov, Sasinkovo, Rišňovce
Celková rozloha kat. územia obce: 1010 ha
Nadmorská výška: 244 m.n.m.

Demografické údaje
Národnostná štruktúra: slováci
Náboženské zloženie: rím.katolíci
Nezamestnanosť: 5,3 %
Počet obyvateľov obce:

 

Bez názvu.png

 

Najčastejšie ženské mená v obci

Mária 39
Jana 27
Eva, Lucia 18

 

Najčastejšie mužské mená v obci

Peter 34
Jozef 31
Pavol 23

 

Najčastejšie priezviská v obci

Černý 59
Daniš 31
Miklovič 30

 

 

vek.jpg

 

Symboly obce

História obce

Pôvodný názov obce: Kelesent. Po prvýkrát bol názov obce Kľačany uvedený v roku 1256.Vtedajší pisár zapísal názov obce ako Kelechten a mal by sa vyslovovať ako Kelečten. Podľa viacerých autorov má tento názov svoj základ v slove klčovať- t. j. vykopávať zo zeme korene vyťatých stromov, kríkov alebo vyčistiť rúbanisko od koreňov. Takto zrejme vznikli lokality typu Kľačany, Kočovany, Klčovo, Klčov, Klúčové.

Zemepisná šírka: 48 stupňov až 48 stupňov a 30 minút
Zemepisná dlžka: 17 stupňov a 30 minút až 18 stupňov
Nadmorská výška: Priemerná nadmorská výška je 244 m. n. m., táto nadmorská výška sa nachádza za dedinou smerom na Rišňovce.
Prevažné horninové zloženie: Je to najmä pieskovec, ktorý sa nachádza smerom na Pastuchov (piesková jama).
Ťažené alebo vzácne mineráli: Ťažné a vzácne mineráli sa v našej obci nenachádzajú.
Povrchové celky: Trnavská pahorkatina, ktorá sa rozprestiera od Trnavy až po okres Nitra. Má nadmorskú výšku asi 290 m. n. m.
Podnebie (podnebná oblasť): teplé
Zvláštnosť miestneho podnebia: Mení sa počas ročných období: Jar priemerne od 10 do 20 stupňov, Leto priemerne od 25 do 32 stupňov, Jeseň priemerne od 10 do 20 stupňov, Zima od 5 do -3 stupne
Vodstvo (povodie): Tečie potok Andač, ktorý vyviera v malom lesíku medzi Hlohovcom a Kľačanmi a vlieva sa do rieky Ntra.
Rastlinstvo(rastlinný stupeň): V Kľačanoch a v jeho okolí je stupeň dubových lesov. Nachádza sa aj zmiešané lesy.
Prevažujúci porast: Vyskytuje sa najmä tráva, stromy, kry, púpava lekárska a rôzne iné.
Vzácne chránené druhy rastlín: Vzácne rastliny sú snežienka jarná a konvalinka lesná.
Živočíšstvo: Vyskytujú sa zajac poľný, srnka lesná, diviak lesný, jeleň lesný a iné.
Prevažujúce pôdne typy: Nachádza sa najmä černozem a hnedozem. Najdôležitej-šia je hlinitá pôda, ktorá obsahuje veľa prachových častíc a ílovitá, ktorá sa nachádza na ílovitých horninách. Využívajú sa na pestovanie plodín. Vysádzajú najmä pšenicu, kukuricu a iné plodiny.
Vodovod: Obec má svoj vlastný vodovod.
Kanalizácia: V súčasnosti je v štádiu budovania.
Ostatné aktivity v obci:
Obecný futbalový klub
Jednota SD ,miestna organizácia Kľačany
Poľovné združenie Tŕstie Kľačany
Slovenský zväz záhradkárov, miestna organizácia Kľačany
Športový klub ICS Kľačany
Bežecký klub 2000 Kľačany


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

UPOZORNENIE

  Upozorňujeme žiadateľov o dotácie, že si môžu do 31.10.2019 požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 na svoju činnosť. Žiadosti a všetky informácie je možné získať na Obecnom úrade v Kľačanoch a na webe obce Kľačany www.obec-klacany.sk. Po tomto termíne doručené žiadosti nebudú akceptované, nakoľko sa musia dotácie zahr

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2019

Upovedomenie - návrh na výrub

Informácie pre občanov - povinnosť nahlasovania "domácej zabíjačky" a povinnosť registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Západoslovenská distribučná - výzva

Výzva na udržiavanie pozemkov

Vážení majitelia pozemkov, Obec Kľačany upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa  majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na výskyt  takto zanedbaných

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ  č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Obec Kľačany (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na

Zber použitého kuchynského oleja

Link na UVO stránku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

webygroup
ÚvodÚvodná stránka