Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14. júla 2017 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojniciVytlačiť
 

  Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:  

               

                  14. júla 2017 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojnici

 

Návrh programu zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Správa o plnení uznesení
  5. Prerokovanie dodatku k zmluve o prenájme nákupného strediska a zrušenie uznesenie č. 63/2014
  6. Informácia starostky o dianí v obci
  7. Interpelácie poslancov
  8. Diskusia
  9. Záver

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                               starostka obce


 
 

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.02.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:                                     23. februára 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome   Návrh programu zasadnutia

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2018

Aerovizuálna prehliadka Obce Kľačany

http://www.youtube.com/watch?v=0zZPbN_XXCI

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresy

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.   Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk

Link na UVO stránku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

Oznam

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA    Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom poh

webygroup

Úvodná stránka