Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice OZ

Zápisnice rok 2017

Zápisnica z 03.03.2017
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_03_03_2017.pdf (287 kB) (287 kB)

 
Zápisnica zo 07.04.2017
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_07_04_2017.pdf (258 kB) (258 kB)

 
Zápisnica z 23.06.2017
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_23_06_2017.pdf (278.1 kB) (278.1 kB)

 
Zápisnica zo 14.07.2017
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_14_07_2017.pdf (216.2 kB) (216.2 kB)

 

Zápisnice rok 2016

Zápisnica zo 16.12.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_16_12_2016.pdf (311.3 kB) (311.3 kB)

 
Zápisnica z 27.10.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_27_10_2016.pdf (311.2 kB) (311.2 kB)

 
Zápisnica z 21.09.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_21_09_2016.pdf (297.1 kB) (297.1 kB)

 
Zápisnica z 22.06.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 22.06.2016.pdf (263.8 kB) (263.8 kB)

 
Zápisnica zo 17.06.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_17_06_2016.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

 
Zápisnica z 09.06.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa_09_06_2016.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Zápisnica z 27.05.2016
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 05. 2016.pdf (245.4 kB) (245.4 kB)

 
Zápisnica z 21.03.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 21.03.2016.pdf (463.2 kB) (463.2 kB)

 
Zápisnica z 12.05.2016
 Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 12.05.2016.pdf (330.8 kB) (330.8 kB)

 

Zápisnice rok 2015

Zápisnica z 15.12.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15. 12. 2015.pdf (459.6 kB) (459.6 kB)

 
Zápisnica z 30.09.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30. 09. 2015.pdf (257.1 kB) (257.1 kB)

 
Zápisnica z 28.08.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 08. 2015.pdf (346.6 kB) (346.6 kB)

 
Zápisnica z 07.08.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 07. 08. 2015.pdf (239.4 kB) (239.4 kB)

 
Zápisnica z 29.06.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2015.pdf (266.3 kB) (266.3 kB)

 
Zápisnica z 02.06.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 02. 06. 2015.pdf (228.6 kB) (228.6 kB)

 
Zápisnica z 30.04.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30. 04. 2015.pdf (247.5 kB) (247.5 kB)

 
Zápisnica z 20.04.2015
 Zápisnica z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Kľačany 20. 04. 2015.pdf (242.1 kB) (242.1 kB)

 
Zápisnica z 20.03.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20. 03. 2015.pdf (276.3 kB) (276.3 kB)

 
Zápisnica z 10.03.2015
 Zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie 10.03.2015.pdf (145.7 kB) (145.7 kB)

 
Zápisnica z 09.03.2015
 Zápisnica z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Kľačany 09.03.2015.pdf (255.2 kB) (255.2 kB)

 
Zápisnica z 27.02.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 02. 2015.pdf (308.3 kB) (308.3 kB)

 
Zápisnica z 30.01.2015
 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.01.2015.pdf (446.1 kB) (446.1 kB)

 

Zápisnice rok 2014

Zápisnica z 26.03.2014
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 26.03.2014.pdf (385.2 kB) (385.2 kB)

 
Zápisnica z 30.04.2014
 Zapisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dna 30.04.2014.pdf (165.6 kB) (165.6 kB)

 
Zápisnica z 07.05.2014
 Zapisnica zo zasadnutia OZ zo dna 07.05.2014_1.pdf (277.6 kB) (277.6 kB)

 
Zápisnica z 22.05.2014
 Zapisnica zo zasadnutia OZ zo dna 22.05.2014.pdf (175.6 kB) (175.6 kB)

 
Zápisnica z 30.06.2014
 Zapisnica zo zasadnutia OZ zo dna 30.06.2014.pdf (239.4 kB) (239.4 kB)

 
Zápisnica z 13.08.2014
 Zápisnica z 13.08.2014.pdf (240.9 kB) (240.9 kB)

 
Zápisnica z 24.09.2014
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2014.pdf (301.7 kB) (301.7 kB)

 
Zápisnica z 22.10.2014
 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dna 22.10.2014.pdf (197.2 kB) (197.2 kB)

 
Zápisnica z 28.11.2014 ustanovujúce
 Zápisnica_z_ustanovujúceho_zasadnutia_OZ_dňa 28.11.2014.pdf (279.2 kB) (279.2 kB)

 
Zápisnica z 28.11.2014
 zápisnica_zo_zasadnutia_oz_dna_28.11.2014.pdf (211.8 kB) (211.8 kB)

 
Zápisnica z 15.12.2014
 Zápisnica z 15.12.2014.pdf (562.5 kB) (562.5 kB)

 

Zápisnice rok 2013

Zápisnica z 14.02.2013
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 14_02_2013.pdf (245.7 kB) (245.7 kB)

 
Zápisnica z 24.04.2013
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 24.04.2013.pdf (241.8 kB) (241.8 kB)

 
Zápisnica z 28.06.2013
 Zapisnica OZ_28_06_2013.pdf (209 kB) (209 kB)

 
Zápisnica z 15.08.2013
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 15.08.2013.pdf (248.4 kB) (248.4 kB)

 
Zápisnica z 02.10.2013
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 02.10.2013.pdf (234.5 kB) (234.5 kB)

 
Zápisnica z 30.10.2013
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 30.10.pdf (107.9 kB) (107.9 kB)

 
Zápisnica z 20.11.2013
 Zapisnica zo zasadanie OZ zo dna 20_novembera 2013.pdf (106.2 kB) (106.2 kB)

 
Zápisnica z 19.12.2013
 Zapisnica zo zasadnutia OZ dna 19.12.2013.pdf (257.2 kB) (257.2 kB)

 

Zápisnice rok 2012

Zápisnica z 12.01.2012
 Zapisnica mim.OZ - 12.01.pdf (116.9 kB) (116.9 kB)

 
Zápisnica z 29.02.2012
 Zapisnica OZ zo 29.02.pdf (120.3 kB) (120.3 kB)

 
Zápisnica z 18.04.2012
 Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_18.04.2012.pdf (147.3 kB) (147.3 kB)

 
Zápisnica z 12.06.2012
 Zapisnica  zo zasadnutia OZ 12.06.2012.pdf (125.4 kB) (125.4 kB)

 
Zápisnica z 06.07.2012
 Zapisnica zo zasadnutia mOZ_06 07 2012.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Zápisnica z 31.07.2012
 Zapisnia OZ zo dna 310712.pdf (6 MB) (6 MB)

 
Zápisnica z 16.08.2012
 Zapisnica z 16 08 2012.pdf (253.6 kB) (253.6 kB)

 
Zápisnica z 27.09.2012
 Zapisnica z mim.zasadnuti OZ 27.09.2012 .pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zápisnica z 16.11.2012
 Zapisnica zo zasadnutia OZ 16.11.2012.pdf (398.8 kB) (398.8 kB)

 
Zápisnica z 20.11.2012
 Zapisnica z mimor. zasad. OZ - 20.11.2012.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Zápisnica z 22.11.2012
 Zapisnica z ustanov. zasad. OZ - 22.11.2012.pdf (549.3 kB) (549.3 kB)

 
Zápisnica z 11.12.2012
 Zapisnica  zo zasadnutia vyberovej komisie.pdf (444.5 kB) (444.5 kB)

 
Zápisnica z 27.12.2012
 Zapisnica z 27.12.2012.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

Zápisnice rok 2011

Zápisnica z 25.1.2011
 Zapisnica_z_25_1_2011.pdf (82.1 kB) (82.1 kB)

 
Zápisnica z 23.2.2011
 Zapisnica_z_23_2_2011.pdf (92 kB) (92 kB)

 
Zápisnica z 24.3.2011
 Zapisnica_z_24_3_2011.pdf (122.5 kB) (122.5 kB)

 
Zápisnica z 20.4.2011
 Zapisnica_z_20_4_2011.pdf (127.7 kB) (127.7 kB)

 
Zápisnica z 16.6.2011
 Zapisnica OZ 16_06_2011.pdf (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Zápisnica z 18.7.2011
 Zasadnutie OZ 18_7_2011.pdf (127.9 kB) (127.9 kB)

 
Zápisnica z 20.9.2011
 Zapisnica z mim OZ 20_09_11_1.pdf (131 kB) (131 kB)

 
Zápisnica z 20.9.2011
 Zapisnica z mim.OZ 20_09_11_2.pdf (177.9 kB) (177.9 kB)

 
Zápisnica z 29.9.2011
 Zapisnica_spripomienkovana_29_09_11.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Zápisnica z 19.10.2011
 Zapisnica z 19.10.11.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

 
Zápisnica z 15.11.2011
 Zapisnica OZ 15_2011.pdf (144.8 kB) (144.8 kB)

 
Zápisnica z 14.12.2011
 Zapisnica OZ  14_12_2011.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

 
Zápisnica doplnenie z 14.12.2011
 Doplnenie zapisnice 14_12_2011.pdf (376.2 kB) (376.2 kB)

 

dnes je: 24.7.2017

meniny má: Vladimír

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresy

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.   Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk

Výkup papiera

Dňa 18.08.2017 v čase od 15:00 hod. sa bude v našej obci realizovať výkup papiera. Pripravený papier netreba voziť nikde, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať, si ho od Vás preberie priamo na Vašej ulici, či pred Vašim domom.  Vykupujú noviny, časopisy, letáky, zošity či knihy bez obalov. Papier je možné predať, alebo vymeniť za toaletný p

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov k 31.01.2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2017

Link na UVO stránku

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

Oznam

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA    Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom poh

webygroup

Úvodná stránka