Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Demografia obce

Základná charakteristika obce KĽAČANY

 

Geografické údaje

Geografická poloha obce: okres Hlohovec, mikroregión Vážska vodná cesta
Susedné mestá a obce: Hlohovec, Pastuchov, Sasinkovo, Rišňovce
Celková rozloha kat. územia obce: 1010 ha
Nadmorská výška: 244 m.n.m.

Demografické údaje
Národnostná štruktúra: slováci
Náboženské zloženie: rím.katolíci
Nezamestnanosť: 5,3 %
Počet obyvateľov obce:

 

Bez názvu.png

 

Najčastejšie ženské mená v obci

Mária 39
Jana 27
Eva, Lucia 18

 

Najčastejšie mužské mená v obci

Peter 34
Jozef 31
Pavol 23

 

Najčastejšie priezviská v obci

Černý 59
Daniš 31
Miklovič 30

 

 

vek.jpg

 

Symboly obce

História obce

Pôvodný názov obce: Kelesent. Po prvýkrát bol názov obce Kľačany uvedený v roku 1256.Vtedajší pisár zapísal názov obce ako Kelechten a mal by sa vyslovovať ako Kelečten. Podľa viacerých autorov má tento názov svoj základ v slove klčovať- t. j. vykopávať zo zeme korene vyťatých stromov, kríkov alebo vyčistiť rúbanisko od koreňov. Takto zrejme vznikli lokality typu Kľačany, Kočovany, Klčovo, Klčov, Klúčové.

Zemepisná šírka: 48 stupňov až 48 stupňov a 30 minút
Zemepisná dlžka: 17 stupňov a 30 minút až 18 stupňov
Nadmorská výška: Priemerná nadmorská výška je 244 m. n. m., táto nadmorská výška sa nachádza za dedinou smerom na Rišňovce.
Prevažné horninové zloženie: Je to najmä pieskovec, ktorý sa nachádza smerom na Pastuchov (piesková jama).
Ťažené alebo vzácne mineráli: Ťažné a vzácne mineráli sa v našej obci nenachádzajú.
Povrchové celky: Trnavská pahorkatina, ktorá sa rozprestiera od Trnavy až po okres Nitra. Má nadmorskú výšku asi 290 m. n. m.
Podnebie (podnebná oblasť): teplé
Zvláštnosť miestneho podnebia: Mení sa počas ročných období: Jar priemerne od 10 do 20 stupňov, Leto priemerne od 25 do 32 stupňov, Jeseň priemerne od 10 do 20 stupňov, Zima od 5 do -3 stupne
Vodstvo (povodie): Tečie potok Andač, ktorý vyviera v malom lesíku medzi Hlohovcom a Kľačanmi a vlieva sa do rieky Ntra.
Rastlinstvo(rastlinný stupeň): V Kľačanoch a v jeho okolí je stupeň dubových lesov. Nachádza sa aj zmiešané lesy.
Prevažujúci porast: Vyskytuje sa najmä tráva, stromy, kry, púpava lekárska a rôzne iné.
Vzácne chránené druhy rastlín: Vzácne rastliny sú snežienka jarná a konvalinka lesná.
Živočíšstvo: Vyskytujú sa zajac poľný, srnka lesná, diviak lesný, jeleň lesný a iné.
Prevažujúce pôdne typy: Nachádza sa najmä černozem a hnedozem. Najdôležitej-šia je hlinitá pôda, ktorá obsahuje veľa prachových častíc a ílovitá, ktorá sa nachádza na ílovitých horninách. Využívajú sa na pestovanie plodín. Vysádzajú najmä pšenicu, kukuricu a iné plodiny.
Vodovod: Obec má svoj vlastný vodovod.
Kanalizácia: V súčasnosti je v štádiu budovania.
Ostatné aktivity v obci:
Obecný futbalový klub
Jednota SD ,miestna organizácia Kľačany
Poľovné združenie Tŕstie Kľačany
Slovenský zväz záhradkárov, miestna organizácia Kľačany
Športový klub ICS Kľačany
Bežecký klub 2000 Kľačany


 

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.02.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:                                     23. februára 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome   Návrh programu zasadnutia

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2018

Aerovizuálna prehliadka Obce Kľačany

http://www.youtube.com/watch?v=0zZPbN_XXCI

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresy

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.   Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk

Link na UVO stránku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

Oznam

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA    Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom poh

webygroup

Úvodná stránka