Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22. septembra 2017 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojniciVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:  

               

                  22. septembra 2017 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojnici

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie s dôchodcami“                                                
 6. Správa -  Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2016  a stanovisko audítora k výročnej správe
 7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov
 9. Schválenie návrhu VZN 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území Obce Kľačany
 10. Schválenie žiadosti Základnej školy s Materskou školou v Kľačanoch o transfere finančných prostriedkov z obce na rekonštrukciu strechy budovy ZŠ
 11. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ v Kľačanoch na projekte „Rekonštrukcia telocvične“
 12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
 13. Informácia starostky o dianí v obci
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver

 

                                                                                     

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                               starostka obce


 
 

Kľačianska desiatkaVytlačiť
 

Kľačianska desiatka.jpgKľačianska desiatka_0001.jpg


 
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVytlačiť
 


 
 

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresyVytlačiť
 

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.

 

Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk


 
 

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov k 31.01.2016Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok Vytlačiť
 


 
 

Link na UVO stránkuVytlačiť
 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739


 
 

OznamVytlačiť
 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

 

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22. septembra 2017 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojnici

P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:                                     22. septembra 2017 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojnici   Návrh progr

Kľačianska desiatka

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

podatelna@obec-klacany.sk

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresy

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.   Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov k 31.01.2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2017

Link na UVO stránku

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

Oznam

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA    Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom poh

webygroup

Úvodná stránka