Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.02.2018 o 17.00 hod. kultúrnom dome Vytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:  

               

                  23. februára 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie a vyjadrenie stanoviska poslancov OZ k podanej petícii občanov  Obce Kľačany na prenájom priestorov predajne potravín v NS COOP Jednote SD
 6. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na rok 2018
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
 8. Návrh a schválenie rozpočtových opatrení
 9. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2017
 10. Prerokovanie a schválenie výšky príspevku na deti navštevujúce CVČ Dúha v Hlohovci
 11. Schválenie zámeru prenájmu a kritérií na vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže pre ďalší prenájom nebytových priestorov  predajne potravín v budove nákupného strediska
 12. Prerokovanie a vyjadrenie stanoviska k  žiadosti p. Dušana Černého o odpredaj časti zariadenia v Nákupnom stredisku
 13. Informácia starostky obce o dianí v obci
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver   

  

 

                                                                                           Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                starostka obce

 

 

 

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2018Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu Kľačany 2018.jpg


 
 

Aerovizuálna prehliadka Obce Kľačany Vytlačiť
 


 
 

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresyVytlačiť
 

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.

 

Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk


 
 

Link na UVO stránkuVytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

 

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.02.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:                                     23. februára 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome   Návrh programu zasadnutia

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2018

Aerovizuálna prehliadka Obce Kľačany

http://www.youtube.com/watch?v=0zZPbN_XXCI

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresy

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.   Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk

Link na UVO stránku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

Oznam

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA    Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom poh

webygroup

Úvodná stránka