Menu

Kalendár

Meniny má Ignác

Aktuálne oznamy24.06.2014 Pozvánka na zasadnutie OZ 30 jun 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ_30_jun_2014.pdf

23.06.2014 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom _1484_103

Zámer odpredaja pozemku priamym predajom _1484_103.pdf

19.06.2014 Verejná vyhláška-zmena územného plánu Obce Kľačany

Verejná vyhláška-zmena územného plánu Obce Kľačany.pdf

16.06.2014 Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Marek Ďuriš

Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa_Marek Ďuriš.pdf

16.06.2014 Upozornenie na rekonštrukciu prístupovej cesty v časti IBV Brehy

Upozornenie-rekonštrukcia prístupovej cesty v časti IBV Brehy.pdf

10.06.2014 Záverečný účet obce Klačany za rok 2013

Záverečný účet obce Klačany za rok 2013.pdf

29.05.2014 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_84

Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom_1484_84.pdf

19.05.2014 Pozvánka na zasadnutie OZ 22.05.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.05.2014.pdf

13.05.2014 Prieskum trhu - Výzva na ponuku_ vybudovanie cesty.pdf

Prieskum trhu - Výzva na ponuku_ vybudovanie cesty.pdf

13.05.2014 Prieskum trhu - Výzva na ponuku rekonštrukcia komunikácie_IBV.pdf

Prieskum trhu - Výzva na ponuku rekonštrukcia komunikácie_IBV.pdf

13.05.2014 Prieskum trhu - Výzva na ponuku rekonštrukcia verejného osvetlenia

Prieskum trhu - Výzva na ponuku_ rekonštrukcia verejného osvetlenia.pdf

13.05. 2014 Pozvánka kultúra za humnami Hlohovec 16. mája
 
 
   
 

05.05.2014 Pozvánka na zasadnutie OZ 07 máj 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ_07_maj_2014.pdf

28.04.2014 Pozvánka na zasadnutie OZ 30 apríl 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ_30_april_2014.pdf

22.04.2014 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_86

Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom_1484_86.pdf

28.03.2014 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014.pdf

27.03.2014 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_92

Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_92.pdf

20.03.2014 Pozvánka na zasadnutie OZ 26 marec 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ_26_marec_2014.pdf

06.03.2014 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom_1484_89

Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom_1484_89.pdf

10.02.2014 Výberové konanie na ekonómku OcU

Výberové konanie na ekonómku OcU.pdf

06.02.2014 Zámer na dodávku valcov zobrazovacej jednotky na Minoltu Bizhub C451

Zámer na dodávku valcov zobrazovacej jednotky na Minoltu Bizhub C451.pdf

31.01.2014 Odpadové hospodárstvo Hlohovec-zmeny

Odpadové hospodárstvo Hlohovec-Zmeny.pdf

09.01.2014 Plán kontrolnej činnosti I

Plán kontrol. činnosti I.pdf

20.12.2013 Schválený rozpočet na rok 2014

Rozpočet na r. 2014.pdf

12.12.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ 19 decembra 2013

Pozvánka na zasadnutie OZ 19 decembra 2013.pdf

12.12.2013 Kancelária Centra právnej pomoci

Kancelária Centra právnej pomoci.pdf

12.12.2013 Harmonogram vývozu vriec triedeného zberu

Harmonogram vývozu vriec triedeného zberu.pdf

04.12.2013 Rozpočet na rok 2014-návrh

Rozpočet na rok 2014-navrh.pdf

04.12.2013 Zámer odpredaja pozemkov IBV priamym predajom

Zámer odpredaja pozemkov_IBV_priamym_predajom.pdf

02.12.2013 Výzva

Výzva.pdf

26.11.2013 Pozvánka-posedenie s dôchodcami rok 2013

Pozvánka-posedenie s dôchodcami rok 2013.pdf

26.11.2013 Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom 1484_111

Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom 1484_111.pdf

26.11.2013 Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom_1484_85

Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom_1484_85.pdf

17.11.2013 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 20 novembra 2013

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 20 novembra 2013.pdf

31.10.2013 VZN 2_2013 o podmienkach poskytovania dotacii

VZN 2_2013 o podmienkach poskytovania dotácií .pdf

25.10.2013 Zámer na dodávku technologických zariadení ČOV

Zámer na dodávku technologických zariadení ČOV.pdf

25.10.2013 Zámer na rekonštrukciu mostíka v obci pri ihrisku

Zámer na rekonštrukciu mostíka v obci pri ihrisku.pdf

25.10.2013 Zámer na vykonanie revízií na ČOV v Klačanoch

Zámer na vykonanie revízií na ČOV v Klačanoch

24.10.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ 30 októbra 2013
Pozvánka na zasadnutie OZ 30 októbra 2013.pdf

16.10.2013 Súhrnná správa o výsledku kontroly - NKÚ
Súhrnná správa o výsledku kontroly - NKÚ.pdf

14.10.2013 Výsledky z Kľačianskej desiatky
Výsledky KlD 13.10.13 far.pdf

14.10.2013 Zámer na dodávku bezdrôtového rozhlasu pre obec Kľačany
Zámer na dodávku bezdrôtového rozhlasu pre obec Kľačany.pdf

14.10.2013 Zámer na nákup osobného automobilu pre Obec Kľačany.pdf
Zámer na nákup osobného automobilu pre Obec Kľačany.pdf

14.10.2013 Zámer na nákup štvorkolesového malotraktora pre obec Kľačany.pdf
Zámer na nákup štvorkolesového malotraktora pre obec Kľačany.pdf

14.10.2013 Zámer na vybetónovanie prístupových mostov.pdf
Zámer na vybetónovanie prístupových mostov.pdf

27.09.2013 Cesta I-64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D1 - zámer
Cesta I-64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D1 - zámer.pdf

26.09.2013 Zámer odpredaja pozemkov priamym predajom
Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_93.pdf
Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_87.pdf

26.09.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ 02 oktobra 2013
Pozvánka na zasadnutie OZ_02_októbra_2013.pdf

13.09.2013 Návrh Kúpna zmluva_pozemok_IBV_1484_111
Návrh_Kúpna zmluva_pozemok_IBV_1484_111.pdf

13.09.2013 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_111
Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_111.pdf

06.09.2013 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_66
Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_66.pdf

06.09.2013 Zámer zadanie zákazky - asfaltovanie mostov
Zámer zadanie zákazky - asfaltovanie mostov.pdf

06.09.2013 Zámer na kúpu zámkovej dlažby
Zámer na kúpu zámkovej dlažby.pdf

30.08.2013 Zámer na rekonštrukciu príjazdov k rodinným domom v centre obce
Zámer na rekonštrukciu príjazdov k rodinným domom v centre obce.pdf

30.08.2013 Zámer na rekonštrukciu chodníka v obci
Zámer na rekonštrukciu chodníka v obci.pdf

22.08.2013 Zámer na dodávku čerpadla do obecnej studne
Zámer na dodávku čerpadla do obecnej studne.pdf

19.08.2013 Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce.pdf

19.08.2013 Vyberové konanie - hlavný kontrolór - kritériá
Vyberové konanie - hlavný kontrolór - kritériá.pdf

13.08.2013 Zámer na opravu a údržbu miestnych komunikacií (oprava výtlkov)
Zámer na opravu a údržbu miestnych komunikacií (oprava výtlkov).pdf

13.08.2013 Zámer na opravu vonkajšej omietky obecnej studne
Zámer na opravu vonkajšej omietky obecnej studne.pdf

13.08.2013 Zámer na opravu vonkajšej omietky objektu vodojemu
Zámer na opravu vonkajšej omietky objektu vodojemu.pdf

13.08.2013 Zámer na výmenu potrubia v obecnej studni
Zámer na výmenu potrubia v obecnej studni.pdf

13.08.2013 Zámer na výrobu antikorového potrubia do obecnej studne
Zámer na výrobu antikorového potrubia do obecnej studne

09.08.2013 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom 1484_71
Zámer_odpredaja_pozemku_priamym_predajom_1484_71.pdf

09.08.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ 15.augusta 2013
Pozvánka na zasadnutie OZ_15_augusta_2013.pdf

09.08.2013 Návrh Kúpna zmluva pozemok IBV 1484_71
Návrh_Kúpna zmluva_pozemok_IBV_1484_71.pdf

06.08.2013 Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
S22C-113072608081.pdf

19.07.2013 Zámer odpredaja pozemku priamym predajom
Zámer odpredaja pozemku priamym predajom.pdf

19.07.2013 Návrh kúpnej zmluvy na pozemok 1484_108
Návrh kúpnej zmluvy na pozemok 1484_108.pdf

12.07.2013 Zverejnenie zámeru zadania podlimitných zákaziek
rekonštrukcia objektu vodárne.pdf
stavebné práce-rekonštrukcia chodníka č.1.pdf
stavebné práce-rekonštrukcia chodníka č.2.pdf

04.07.2013 Zamenná zmluva na pozemok Rojko Marek
Zamenna zmluva na pozemok_Rojko_Marek.pdf

04.07.2013 Zámer zámeny pozemkov Rojko Marek
Zámer_zámeny_pozemkov_Rojko_Marek.pdf

04.07.2013 Zámer odpredaja majetku Ulianko Jurikova
Zámer_odpredaja_majetku_Ulianko_Jurikova.pdf

04.07.2013 Zmluva Geodet. a kartograf. ústav Bratislava
Zmluva - Geodet. a kartograf. ústav Bratislava.pdf

04.07.2013 Zmluva odber vody z vodovodu
Zmluva_odber_vody_z_vodovodu.pdf

22.06.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ_28_júna_2013
Pozvánka na zasadnutie OZ_28_júna_2013.pdf

14.06.2013 Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2013.pdf

13.06.2013 Záverečný účet obce za rok 2012
Záverečný účet obce za rok 2012.pdf

18.04.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ 24 aprila 2013
Pozvánka na zasadnutie OZ 24 aprila 2013.pdf

25.02.2013 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013.pdf

07.02.2013 Pozvánka na zasadnutie OZ 14.02.2013
Pozvánka na zasadnutie OZ 14.02.2013.pdf

25.01.2013 XLI. ročník Kľačianskej desiatky už 13.10.2013.

 

 

 
   
 
 
   
 

11.01.2013 Oznam - Upozornenie
OZNAM.pdf

09.01.2013 Návrh zmluvy o dielo č.1218
Návrh zmluvy o dielo č. 1218.pdf

03.01.2013 Pozývame Vás na reprezentačný richtársky ples
Pozvánka na ples 2013.pdf

21.12. 2012 Pozvánka na Vianočný koncert
 
 
   
 
21.12. 2012 Vianočný pozdrav
Vianočný pozdrav.pdf

19.12.2012 Pozvánka na zasadnutie OZ 27.12.2012
Pozvánka na zasadnutie OZ 27.12.2012.pdf
12.12. 2012 Výzva Západosl. ener. závodov
Výzva Západosl. ener. závodov.pdf
16.11. 2012 Výberové konanie-administratívny pracovník
Výberové konanie-administratívny pracovník.pdf
12.11. 2012 Pozvánka-Program ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 22.11.2012
Pozvánka-Program ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 22.11.2012.pdf
07.11. 2012 Podmienky na Obchodnú verejnú súťaž na prenájom nákupného strediska
Vyhlásenie OVS.pdf
Podmienky OVS_prenájom potravín.pdf
Vyhlásenie OVS_prenájom potravín.pdf
Oznámenie o výsledku OVS-prenájom nebytových priestorov Kľačany.pdf
Zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie.pdf
24.09. 2012 Oznam - Zákaz zastavenia
Oznam - Zákaz zastavenia.pdf
15.08. 2012 Záverečný účet obce za rok 2011
Záverečný účet obce za rok 2011.pdf
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011.doc
Príloha č.1-Hodnotiaca-sprava záver.uctu za rok 2011.doc

15.08. 2012 Plán kontr.činnosti na II.polrok 2012
Plán kontr.činnosti na II.polrok 2012.doc

27.06. 2012 Klačianska desiatka
Klačianska desiatka.pdf

22.06.2012 Správa o hodnotení vplyvov na živ.prostr. :
Elektr.Vedenie 2x400 KV lokalita Bystričany-Križovany.
www.sepsas.sk


10.01. 2012 Predaj pozemku kúpna zmluva
Návrh kup. zmluvy

Vážení občania,teraz môžete navštíviť obecný cintorín
taktiež prostredníctvom uvedeného portálu.

http://www.virtualnycintorin.sk

Záverečný účet obce Kľačany za rok 2010.pdf
Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.pdf
Klačianska desiatka.pdf