Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresyVytlačiť
 

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.

 

Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 23. júna 2017Vytlačiť
 

                       Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:  

    23. júna 2017 o 18.00  hod. v novej požiarnej zbrojnici

 

Návrh programu zasadnutia

        

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II. polrok 2017
 6. Schválenie návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
 7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku z roku 2016
 8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
 9. Informácia starostky o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Diskusia
 12. Záver

 

                                                                                                             Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                                 starostka obce 

Pozvánka na zasadnutie OZ 23. júna 2017 Pozvánka na zasadnutie OZ 23 júna 2017.pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 23 júna 2017.pdf (291.3 kB)

 
 

Záverečný účet obce za rok 2016 - NÁVRHVytlačiť
 


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na 2. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov k 31.01.2016Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok Vytlačiť
 


 
 

Výročná správa obce rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Link na UVO stránkuVytlačiť
 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739


 
 

OznamVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie OZNAM.pdf OZNAM.pdf (177.4 kB)

 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

 

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

Upozornenie: Zmena e-mailovej adresy

Obec Kľačany upozorňuje na zmenu e-mailovej adresy.   Naša nová e-mailová adresa: podatelna@obec-klacany.sk

Záverečný účet obce za rok 2016 - NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na 2. polrok 2017

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov k 31.01.2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2017

Výročná správa obce rok 2015

Link na UVO stránku

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

Oznam

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA    Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom poh

webygroup

Úvodná stránka