Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  ustanovujúce  zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:

            

                    28.11.2014 o 18.00 hod. v kultúrnom dome

 

Program ustanovujúceho zasadnutia:

 

1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb   do obecného   zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, odovzdanie osvedčení o zvolení   novozvolenému starostovi  a poslancom novozvoleného OZ
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 • Príhovor starostu

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4.  Overenie zloženia  sľubu a správa mandátovej komisie

5.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia

     obecného zastupiteľstva a ustanovenie funkcie zástupcu starostu

6.  Návrh na zriadenie komisií

7.  Návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo

8.  Schválenie platu starostu

9.  Diskusia

10. Návrh na uznesenia

11. Záver

                                                                                 

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                               starostka obce


 


 
 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 28-novembra 2014Vytlačiť
 

                       Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  mimoriadne zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:

 

                                 28.11.2014 o 19.00 hod. v kultúrnom dome

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany
 6. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie s dôchodcami“
 7. Zrušenie uznesenie OZ č. 36/2014 zo dňa 30.6.2014 o znížení ceny nájmu za prenájom priestorov nákupného strediska
 8. Návrh na uznesenia
 9. Záver 

                                                                                   

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                               starostka obce


 


 
 

Vytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb konaných 15.11.2014

 

Za starostku obce bola zvolená Ing. Emília Cvíčelová - nezávislá kandidátka

 

Celkový počet voličov:         847
Zúčastnení voliči:                 539
Percento účasti:               63.63 %

Poradie kandidátov na starostu Obce Kľačany podľa počtu získaných hlasov

P.č.     Meno                Politická strana        Počet získaných hlasov

 1. Ing. Emília Cvíčelová      NEKA                              410

 2. Andrea Jurenová            SIEŤ                                  63

 3. Marián Palkovič              NEKA                                61

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Kľačany
v komunálnych voľbách konaných 15.11.2014 

P.č.     Meno             Politická strana     Počet získaných hlasov

 1.     Marek Ďuriš           SMER-SD                                    342

 2.     Milan Polačik         SMER-SD                                    341

 3.     Irena Hofferová      NEKA                                           297

 4.    Jana Juríková         SMER-SD                                    243

 5.     Vladimír Cepko      NEKA                                           230

 6.     Marián Kubička      NEKA                                           226

 7.     Marcel Nič              NEKA                                          195

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva

v Obci Kľačany  v komunálnych voľbách konaných 15.11.2014 

P.č.      Meno                 Politická strana     Počet získaných hlasov

 1.    Marián Palkovič                   NEKA                       145
 2.    Anna Paulíková                   NEKA                       144
 3.    Ing. Zdenka Babincová       KDH                          127
 4.    Vladimír Cvíčela                  NEKA                       124
 5.    Veronika Ostrovská             KDH                         113
 6.    Ing. Peter Kašák                  KDH                         104
 7.    Rastislav Brliť                       NEKA                        97
 8.    Miroslav Jakubkovič             NEKA                        95
 9.    Ľudmila Kovačiková             KDH                          90
 10.    Marek Piňák                        SMER-SD                  84
 11.    Mária Šášiková                    KDH                           59
 12.    Eva Burešová                      NaS                            22

 


 
 

dnes je: 29.11.2014

meniny má: Vratko

webygroup

032448

29.11.2014
Úvodná stránka