Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 28. augusta 2015Vytlačiť
 

                       Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:

 

                                 28. augusta 2015 o 18.00 hod. v novej požiarnej zbrojnici

 

Návrh programu zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/80 reg. „C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP Obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Mgr. Martinovi Mihálikovi a Mgr. Veronike Hýbelovej, obaja bytom Za poštou 1192/6C, 920 01 Hlohovec
  5. Záver

 

 

                                                             

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                               starostka obce


 


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na 2. polrok 2015Vytlačiť
 


 
 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KĽAČANYVytlačiť
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na 1. polrok 2015


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 29.8.2015

meniny má: Nikola

Pozvánka na zasadnutie OZ 28. augusta 2015

                       Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211   P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:                                    28. au

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KĽAČANY

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KĽAČANY

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na 1. polrok 2015

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA  správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312 Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejný

webygroup

162824

28.8.2015
Úvodná stránka