Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

Voľba hlavného kontrolóra Obce KľačanyVytlačiť
 

Obec Kľačany, Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v zmysle §18a ods.2 a ods.8 písm. a)

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  Uznesenia OZ č. 22/2015 zo dňa 20.03.2015   v y h l a s u j e  

 

Výberové konanie

 na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“

 

Termín zaslania prihlášky: do 15.04.2015 do 12.00 hod.

Začiatok funkčného obdobia: 15.05.2015

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,20

Prihlášku zaslať na adresu: Obec Kľačany, Obecný úrad, 920 64 Kľačany 211

v zalepenej obálke a označiť značkou:

„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Termín otvárania prihlášok: 20. 04. 2015 o 15:00 hod. na OcÚ Kľačany

Bližšie informácie na tel.č.  033/744 32 00, 0911 388 828

alebo www.obec-klacany.sk“

 


 


 
 

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽEVytlačiť
 

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

 

Obecný úrad v Kľačanoch v zastúpení starostkou obce Ing. Emíliou Cvíčelovou oznamuje, že

 

v í ť a z o m

 

vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži o prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom, súp. č. 272 o výmere 320,64 m2 sa stala:

 

 Spoločnosť LOKATRADE s. r. o, Jurkovičova 17, 949 01 Nitra

v zastúpení konateľkou p. Katarínou Tóthovou

 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 10. 03. 2015 na OcÚ Kľačany,

v kancelárii starostky obce o 19.00 hod.

 

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAILVytlačiť
 


Vážení občania, 
Mesto Kľačany Vám ponúka novú službu SMS-info.
Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy od svojej samosprávy cez SMS a/alebo email, podľa vlastného výberu.
K dispozícii sú tieto informačné kanále:

 • mimoriadne udalosti
 • kultúra
 • mládež
 • šport
 • životné prostredie

 

Ako postupovať pre nastavenie príjmu správ:
1. Registrácia v službe e-ID – týmto získate prihlasovacie meno a heslo

 • Vyplňte registračný formulár služby e-ID.
 • Na uvedenú emailovú adresu dostanete email potvrdzujúci registráciu. Aby ste potvrdili, že emailová adresa patrí skutočne Vám, je potrebné kliknúť na odkaz uvedený v emaile.
 • Po potvrdení Vašej emailovej adresy ste úspešne zaregistrovaný so svojim prihlasovacím menom a heslom.

2. Prihlásenie na odber správ v SMS-info

 • Prejdite  na stránku prihlásenia v službe SMS-Info
 • Prihláste sa Vašim menom a heslom z e-ID a potvrďte, že súhlasíte s podmienkami.
 • Pre zobrazené kanály zaškrtnite spôsob doručovania správ a Uložte zmeny.

poznámka: Kanál je niečo ako téma, na ktorú samospráva odosiela správy. Ku každému kanálu si môžete nechať zasielať správy iným spôsobom alebo vôbec. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.


Schéma SMS-hlásnika


 
 

dnes je: 27.3.2015

meniny má: Alena

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže   Obecný úrad v Kľačanoch v zastúpení starostkou obce Ing. Emíliou Cvíčelovou oznamuje, že   v í ť a z o m   vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži o prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom, súp. č. 272 o výmere 320,64 m2 sa stala:    Spoločnosť LOKATRADE s. r. o, Jurkovi

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA  správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312 Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejný

SMS Info

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAIL

webygroup

079760

27.3.2015
Úvodná stránka